Novinky

 

Improfest

Nová Paka 21. – 23. 6. 2018

Tance doby Rudolfa II.

http://www.zusnovapaka.cz/improfest

 


Labyrintem tance rané renesance

Antické a středověké kořeny tanců poutníků, hrdinů, andělů i démonů.

Malé Svatoňovice 3. – 7. 7. 2018

V kurzu se budeme věnovat středověkým poutnickým tancům, později zakázaným tancům v katedrálách i tancům, které dokázaly vyvést člověka z předpeklí až do ráje. Bude nás zajímat tanec jako souboj dobra se zlem, tanec jako pozemská i duchovní cesta.

Taneční kurz se bude konat v Malých Svatoňovicích, na úpatí Jestřebích hor, kde vyvěrá posvátný Mariánský pramen.

Závěr kurzu bude vrcholit nejméně jedním koncertním vystoupením.

Více informací a přihlášky u Zuzany Budílkové na adrese budilkova.zuzana@seznam.cz