Kurzy dobových tanců

Pro zájemce o dobové tance pořádáme zážitkové kurzy – výuka, vystupování, společnost


Labyrintem tance rané renesance

Antické a středověké kořeny tanců poutníků, hrdinů, andělů i démonů.

3.-7.7.2018

V kurzu se budeme věnovat středověkým poutnickým tancům, později zakázaným tancům v katedrálách i tancům, které dokázaly vyvést člověka z předpeklí až do ráje. Bude nás zajímat tanec jako souboj dobra se zlem, tanec jako pozemská i duchovní cesta.

Taneční kurz se bude konat v Malých Svatoňovicích, na úpatí Jestřebích hor, kde vyvěrá posvátný Mariánský pramen.

Přihlášky a další informace: Zuzana Budílková 
budilkova.zuzana@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je
31. 5. 2018


Tanečně zážitkový kurz v Malých Svatoňovicích 2017

Na zámku se tancuje – na poli se bojuje

Tanec a marš za císařovny Marie Terezie

Malé Svatoňovice 4. – 8. 7. 2017

Letošní tanečně zážitkový kurz v Malých Svatoňovicích bude zaměřen na společenské tance 18. století, které se tančily nejen v Rakouských a Českých zemích. Společně objevíme nové taneční formy a seznámíme se i se základy čtverylky, která je obsažena ve slavném tanci Les Victories (Das Lied von Kolin) z roku 1760, který byl složen na oslavu slavného vítězství udatných rakouských (a také českých) vojáků nad Prušáky v bitvě u Kolína roku 1757. Mezi rozvernými společenskými tanci nebude chybět ani Pražský student z roku 1758 na nápěv písně Káča má.

Kurz začne v úterý 4.7. večer neformálním společným setkáním. Výuka tance začne ve středu 5.7. v 9:30 a bude nadále probíhat celý den s přestávkami až do sobotního odpoledne. Závěr kurzu bude vrcholit nejméně jedním koncertním vystoupením. Taneční kurz stejně jako v předchozích letech v Úpici povede Vladimír Kočí.

Více informací a přihlášky u Zuzany Budílkové (Vránové) na adrese budilkova.zuzana@seznam.cz


Kurz v Úpici 2016  – … a týden se veselili na ostrově Ocracoke

Zní to jako závěr poslední věty nějakého dobrodružného románu o pirátech, ale je to název Kurzu historického tance, přesněji řečeno jeho pátého ročníku, který se uskutečnil od 13. do 16. července 2016 v Úpici. Zatímco předchozí ročníky byly věnovány výhradně tancům renesančním, tento rok jsme zabloudili do neprobádaných vod baroka… a naučili se tance, oblíbené na počátku 18. století, v čase mimo jiné (nechvalně) proslulém jako doba rozmachu pirátství.


Kurz v Úpici 2015

V roce 2015 jsme se věnovali některým Francouzským tancům z 16. století. Po pár hodinách výuky jsme byli schopni vystoupit s tanečním pořadem na zámku v Ratibořicích, v zájezdním hostinci Na Výšince a v kulturním domě v Úpici. Hudbou celý kurz doprovázeli Miloslav Študent a Zuzana Vránová. Vřelé díky za organizaci kurzu paní Aleně Samkové a slečně Jarmile Kašparové.


Kurz v Úpici 2014

Tentokrát byl zaměřen na Italské tance 15. století.K ladným pohybům jsme se museli pracně dobojovat. Ale nakonec všichni stateční účastníci dali za pravdu starým italským mistrům, kteří psali, že výukou tance se každá dáma stává krásnější a pán mužnější. Závěr kurzu jsme okořenili vystoupením na Náchodském zámku a v kulturním domě v Úpici. Hudbou celý kurz doprovázeli Miloslav Študent a Zuzana Vránová. Vřelé díky za organizaci kurzu paní Aleně Samkové a slečně Jarmile Kašparové.


Kurz v Úpici 2013

V tomto ročníku jsme se již začali zaměřovat na úzký taneční okruh, a sice na tance Fabricia Carosa. Konečně si pánové mohli k tanci připnout meče. Hudbou celý kurz doprovázeli Tomáš Najbrt a Zuzana Vránová. Vřelé díky paní Aleně Samkové za zorganizování kurzu!

TV reportáž


Kurz v Úpici 2012

První pokus o kurz v Úpici. Téma vzhledem k místu konání téměř nábožné… Hudbou celý kurz doprovázeli Tomáš Najbrt a Zuzana Vránová.

S nápadem uspořádat kurz přišla paní Alena Samková a rovněž organizace se chopila. Vřelé díky!!!


Upice2012

Upice2012

« 3 z 3 »

Prázdninové taneční kurzy v Úpici