Foto-ochutnávka

Sneni1

Ludus Muzikus – Snění o minulosti

Aneb čas pečených kuřátek. Pořad věnovaný vojákům a obětem první světové války. Hudbou doprovázel soubor Ludus Muzicus pod vedením Františka Běhounka. Válečný deník svobodníka Antonína Frice přečetli Jan Vaculík a Ondřej Kulhavý. Koncert se odehrál na Zámku v Dobřichovicích.

Pozvánka


Malanoc

« 1 z 2 »

Ludus Muzicus - Malá renesanční noc

Hudba a zpěv Ludus Muzicus pod vedením Františka Běhounka. Součástí pořadu bylo i předvedení hry Hanse Sachse Kramářská nůše.

Ludus Muzikus


ChoreaTenis

« 1 z 3 »

Chorea Historica

Letitá práce v souboru Chorea Historica je pro každého tanečníka výborná praxe. Soubor jsme s Evou Kröschlovou založili již v roce 2000 - a uteklo to jako voda.


« 1 z 2 »

La Fiamma

Tanec, zábava přátelství - to doprovází soubor La Fiamma již skoro 20 let. Škoda, že už si spolu nemůžeme zatančit všichni...


Piráti a korzáři

Dosud poslední velký projekt souboru Chorea Historica, ke kterému zpracovala úžasné a vtipné choreografie Kateřina Doležalová. Hudební doprovod měla na starost Musica Bellissima pod vedením Evy Tornové.


Barokní výzvy

První větší barokní taneční pořad Chorey Historici. Choreografie bezchybně vytvořila Kateřina Doležalová a s vtipem a radostí hodebně doprovodila Musica Bellissima pod vedením Evy Tornové.


« 1 z 3 »

Tance XIX. století

Tanec v devatenáctém století ještě stále měl důležitou společenskou roli. V té době jste si rozhodně nemohli splést pána s dámou tak jako na dnešním tanečním parketu.

Marinka3

Marinka3

« 2 z 3 »

K.H.Mácha - Márinka

Hudebně, literárně a tanečně laděný pořad na motivy K.H.Máchy. Hudbou a zpěvem doprovázel soubor Ludus Muzicus. Prózu K.H.Máchy četl Justin Svoboda.


« 1 z 2 »

S Michaelem Pospíšilem

Michael Pospíšil je geniální muzikant, který se zaměřuje především na autentickou interpretaci lidové hudby doby baroka. Ale i renesanci v jeho podání jsme si v tanci mnohokrát užili.


S Alla Breve - potěšíme seniory

Se souborem Alla Breve jsme přichystali vánoční program, kterým jsme udělali radost seniorům v Mělníce. Pro seniory tančíme a hrajeme rádi.


S Chaire Josefa Krčka

Soubor Chairé Josefa Krčka nás v tanci doprovází již řadu let. Vždy je to krásná muzika.